23°C

VODA

booked.net

Pravilnik

Uvodne odredbe

1. Ovim Pravilnikom o načinu korišćenja usluga aquaparka Raj,Olimpijska 29 A, 36210 Vrnjačka Banja (dalje: Pravilnik) uređuje se način rada aquaparka Raj (dalje: aquapark), kao i pravila koja regulišu ponašanje posetilaca i održavanje reda, čistoće i bezbednosti u aquaparku u vreme njegovog rada. Pod aquaparkom se podrazumevaju i prilazna mesta i spoljašnje uređenje parka i parking mesta aquaparka.


2. Svaki posetilac pri ulasku u kompleks je u obavezi da se upozna sa ovim Pravilnikom, kao i da poštuje njegove odredbe, a isti je dostupan na srpskom i engleskom jeziku i vidno istaknut na ulazu i unutar aquaparka kao i na web stranici aquaparka: www.aquaparkraj.rs.


3. Kupovinom ulaznice posetilac prihvata Pravilnik i njegove odredbe i potvrđuje da je ovaj Pravilnik pročitao. Isto tako se obavezuje da će se pridržavati odredbi, smernica, upozorenja, zabrana i naređenja, koja su navedena u Pravilniku, kao i na info i ostalim tablama, koje se nalaze u aquaparku kao i smernica i instrukcija i naloga osoblja aquaparka. Kupovinom ulaznice posetilac potvrđuje da je svestan posledica koje proizilaze iz kršenja bilo kojih od pravila. Posetioci moraju da izbegavaju sve radnje koje narušavaju udobnost drugih posetilaca ili koje narušavaju radne obaveze zaposlenih.


4. Sve usluge koje nudi aquapark plaćaju se na prodajnim mestima aquaparka isključivo putem prepaid elektronske RFID (radio frequency identification) narukvice koja se preuzima na ulaznim blagajnama nakon uplate odabranog iznosa, odnosno depozita posetioca isključivo u dinarima (RSD), službenoj valuti Republike Srbije, ili važećim i prihvaćenim kreditnim karticama. Ostavlja se mogućnost izbora svakog posetioca koji će iznos uplatiti na narukvicu nakon čega može plaćati sve usluge na prodajnim mestima aquaparka. Svi posetioci, nezavisno od uplate depozita, dobiće beskontaktnu narukvicu, uključujući i decu, sve radi bezbednosti i kontrole posetilaca. Ukoliko se potroši uplaćeni saldo (depozit) moguće je izvršiti doplatu na istu narukvicu na blagajnama info pulta. Na izlaznim blagajnama ispostavlja se fiskalni račun za svu potrošnju posetioca u aquaparku i u slučaju razlike uplaćenog i potrošenog novca, odnosno ostatka novca, vrši se povraćaj ostatka novca posetiocima.


5. Odgovornost uprave za povrede, oštećenje imovine ili finansijski gubitak je limitirana u okviru zakonske regulative. Posetilac ima mogućnost parkiranja svog vozila na parkirališnim mestima izvan prostora aquaparka na sopstveni rizik. Uprava aquaparka nije odgovorna za eventualnu krađu vozila, oštećenja na vozilu posetilaca niti za krađu osobnih stvari ostavljenih u vozilima.


6. Sva aktuelna uputstva u aquaparku imaju prednost nad opštim propisima i uputstvima. Posetilac koji se i nakon upozorenja ne pridržava odredbi ovog Pravilnika ili ne poštuje uputstva i naloge osoblja aquaparka može biti udaljen iz aquaparka bez povraćaja novca za ulaznicu.

Ulaz u prostor aquaparka

7. Ulaz je dozvoljen samo u radno vreme aquaparka, od 10:00 do 18:00 sati, sa važećom ulaznicom ili sezonskom kartom, koju posetilac može da kupi na blagajni, a važi jedan dan i omogućava samo jedan ulaz u aquapark.

 

8. Deci mlađoj od 12 godina ulaz je dozvoljen samo u pratnji osobe starije od 18 godina. Deci do 90 cm visine, ulazak je dozvoljen samo u pratnji roditelja ili odrasle osobe starije od 18 godina.

 

9. Aquapark može biti tokom određenih sati rezervisan za škole, društvene, sportske i druge organizacije. Za to vreme je u određenom prostoru kupanje ostalim posetiocima zabranjeno. Kada su kapaciteti aquaparka popunjeni, uprava zadržava pravo da zabrani ulaz ostalim posetiocima.

 

10. Poslednja prodaja ulaznica i ulaz u aquapark je moguća najkasnije jedan sat pre zatvaranja aquaparka.

 

11. Svaki popust se može ostvariti uz pokazivanje identifikacione isprave sa fotografijom. Odrasli – lična karta ili pasoš, deca – zdravstvena knjižica ili pasoš (može i fotokopija).

Zabrana ulaska u aquapark

12. Osobe obolele od zaraznih bolesti (u slučaju nedoumice od posetioca može biti tražena potvrda od lekara), osobe sa otvorenim ranama, eventualno kožnim problemima (npr. ljuštenje kože, osipi, kožni paraziti), ili koje boluju od bilo kakvih bolesti koje mogu da ugroze zdravlje ostalih posetioca, na primer: osobe sa temperaturom, kašljem, upalom vežnjače (konjuktivitis), osobe sa zaraznim bolestima ili bolestima koje izazivaju gađenje, kliconoše crevnih i drugih bolesti, osobe sa zavojima na telu, kao i prljave osobe, u prljavoj odeći i vašljive. Takođe članovi porodice osoba obolelih od zaraznih bolesti, koji su od porodice izolovani, eventualno osobe sa oboljenjima praćenim iscetkom.


13. Osobe koje planiraju da koriste aquapark u komercijalne svrhe ili nestandardno korišćenje bez odobrenja kompetentne osobe ili ovlašćenog lica od strane uprave aquaparka.


14. Osobe čija poseta bi mogla da poremeti red, bezbednost i čistoću aquaparka, a njihovo ponašanje je u suprotnosti sa moralnim i društve nim načelima.


15. Zabrana ulaza važi za osobe pod uticajem alkohola, droga ili drugih narkotičkih sredstava.


16. U aquapark je zabranjeno uvođenje životinja.


17. Iz bezbednosnih razloga, osobama koje se ne mogu samostalno kretati, oblačiti ili svlačiti bez pomoći druge osobe, takođe osobama sa fizičkim ili mentalnim smetnjama, ulaz u aquapark je dozvoljen samo uz pratnju.


18. Iz prostora aquaparka može biti udaljen, bez povraćaja novca za ulaznicu, posetilac koji se i nakon upozorenja ne pridržava odredbi ovog Pravilnika ili ne posluša uputstva zaduženih radnika aquaparka. U krajnjem slučaju, prema karakteru prekršaja, upravnik aquaparka može da zatraži intervenciju pripadnika službe bezbednosti ili direktno nadležnih organa bezbednosti.


19. Uprava aquaparka ima pravo da zabrani ulaz u aquapark nepoželjnim licima ili osobama koje su kod prethodnih poseta kršile odredbe ovog Pravilnika.

Informacije o radu aquaparka za posetioce

20. Vreme boravka u aquaparku je ograničeno vremenom na koje je bila kupljena važeća ulaznica.


21. Svi posetioci su u obavezi pre ulaska u bazen ili atrakciju da upotrebe WC i da se detaljno umiju sapunom ili šamponom ispod tuša.


22. Posetioci aquaparka moraju koristiti sopstveni kupaći kostim koji mora biti čist. Nudizam je zabranjen.


23. Posetioci se mogu svlačiti i oblačiti samo na mestima za to pre dviđenim – u garderobama ili spoljašnjim svlačionicama.


24. Iz bezbednosnih razloga zabranjeno je nositi bilo kakvu staklenu ambalažu.


25. Za prekomerno habanje kupaćih kostima usled čestog spuštanja niz tobogane uprava aquaparka ne snosi odgovornost.


26. Preporučuje se da u aquapark ne unosite vredne stvari i veću količinu novca. Uprava aquaparka nudi mogućnost upotrebe ormarića / trezora za odlaganje vrednih stvari u prostoru svlačionice. Uprava ne odgovora za krađu i nestanak stvari u okviru aquaparka.


27. Neplivači se mogu kupati samo u određenim prostorima i samo na sopstvenu odgovornost. Bazen sa talasima (Wave pool) je namenjen samo plivačima. Za neplivače je ovaj bazen zabranjen.


28. Za upotrebu sportskih rekvizita i rekvizita za igru neophodna je dozvola dežurnog osoblja.


29. U dečiji bazen dozvoljen je ulaz samo deci do 140 cm. Ulaz odraslima u dečiji bazen je zabranjen ukoliko ne prate dete do 100 cm. Nije dozvoljeno penjanje ili spuštanje odraslih osoba na dečijim atrakcijama i toboganima.


30. Svi posetioci moraju da brinu o čistoći aquaparka, da svojim postu pcima i ponašanjem ne uznemiravaju ostale posetioce, da ne prave preteranu buku, da brinu za ličnu bezbednost i da ne trče po mokrim površinama.


31. Uprava zadržava pravo da u slučaju lošeg vremena (kiša, oluja, jak vetar, magla, smanjena vidljivost) i iz tehničkih razloga koriguje vreme otvaranja i zatvaranja aquaparka, kao i pojedinih atrakcija iz bezbedonosnih razloga. U slučaju gore navedenog uprava nije u obavezi da nadoknadi ulaznicu posetiocima, niti na drugi način da posetiocu izvrši nadoknadu. Uprava zadržava i pravo da na osnovu sopstvene procene povremeno isključuje pojedine atrakcije, odnosno pusti u funkciju samo pojedine atrakcije.


32. Svaki posetilac je u obavezi da nadoknadi gubitke i štete koje je izazvao, do kojih je došlo njegovom krivicom kako na opremi aquaparka, tako i na imovini ostalih lica.


33. Za povrede koje posetilac izazove sopstvenom neopreznošću ili nepoštovanjem ovog Pravilnika, uprava ne snosi odgovornost.
34. Sve tobogane i atrakcije, na koje posetilac ima dozvoljen pristup, koristi na sopstvenu odgovornost i rizik. Maksimalna dozvoljena težina korisnika atrakcija i tobogana je 150 kg.


35. Na vodenim atrakcijama neophodna je povećana opreznost. Zabranjeno je uzajamno gnjuranje, bacanje drugih u vodu, skakanje u vodu ili ronjenja u vodi ako nije pod kontrolom organizovanih kurseva za ronjenje i pod nadzorom ovlašćenih učitelja ronjenja.


36. Svaki posetilac je u obavezi da se pridržava uputstava za spuštanje na toboganima i ostalih obaveštenja i upozorenja istaknutih u aquaparku. U slučaju nepoštovanja ograničenja i upozorenja, koje na određeni način ograničavaju upotrebu atrakcija u aquaparku, posetilac preuzima na sebe odgovornost za bilo kakve povrede ili druga oštećenja koja proizilaze iz rizičnog ponašanja. Osoba koja pod uticajem alkohola koristi atrakcije radi to na sopstveni rizik. U slučaju povreda dobijenih pod dejstvom alkohola uprava ne snosi odgovornost.


37. Posetilac je u obavezi da napusti bazene 15 minuta pre završetka radnog vremena.


38. Posetioci snose potpunu odgovornost za zaključavanje ormarića, u kojima imaju ostavljene lične stvari i odeću. Ormarići, koji su ostali zaključani nakon završetka radnog vremena aquaparka, a po završetku rada, biće otvoreni od strane dežurnog osoblja, a sadržaj će nakon 24 sata biti tretiran kao izgubljena imovina.


39. Uprava ne odgovara za lične stvari izgubljene u aquaparku ili na atrakcijama.


40. U slučaju lošeg vremena, oluje ili jakog vetra posetioci su iz bezbednosnih razloga u obavezi da napuste bazene. Ako posetilac odluči pre vremena da napusti aquapark zbog lošeg vremena, uprava nije u obavezi da mu nadoknadi ulaznicu, niti na drugi način da izvrši nadoknadu.


41. Posetioci su u obavezi da se pridržavaju uputstava spasilaca/kupališnih nadzornika i osoblja aquaparka. Svi prostori u aquaparku su pod video nadzorom i označeni su sve sa ciljem zaštite i sprečavanja kriminalne aktivnosti. Video kamere su praćene od strane ovlašćenih osoba i na raspolaganju su isključivo ovlašćenim osobama Ministarstva unutrašnjih poslova.


42. U aquaparku je postavljen ograničen broj ležaljki i suncobrana koje posetioci plaćaju na prodajnim punktovima aquaparka i to isključivo kompet koji sadrži 2 ležaljke i jedan suncobran. Nakon popune kapaciteta ležaljki i suncobrana aquapark nije u obavezi da preostalim posetiocima obezbedi korišćenje istih. Ležaljke i suncobrane nije moguće rezervisati unapred. Osoblje aquaparka ili ovlašćena osoba od strane uprave društva ima pravo vršiti kontrolu da li je komplet ležaljki i suncobrana plaćen i upozoriti posetioce da plate račun ukoliko nemaju dokaz o istom. U trgovini aquaparka pored suvenira i sredstava za negu moguće je iznajmiti peškire aquaparka uz naplatu i kauciju koja se vraća nakon povraćaja peškira.


43. Propusna moć odnosno kapacitet svih atrakcija u aquaparku je ograničena prema uputstvima dobavljača sve zbog bezbednosti posetilaca. Aquapark ne garantuje korišćenje svih atrakcija neograničen broj puta i bez čekanja na korišćenje istih. Dozvoljeno je spuštanje samo jednog po jednog posetioca niz tobogane i atrakcije isključivo nakon dobijenog signala od strane osoblja aquaparka ili uz poštovanje zelenog signala na semaforima. Posetilac je dužan da pre korišćenja svake atrakcije proveri položaj za spuštanje te izađe iz dela bazena ili zaustavne trake u koju se spustio čim pre kako bi se izbegla mogućnost povreda, mogućeg kontakta ili sudara sa ostalim korisnicima atrakcija.

U aquaparku je zabranjeno

U aquaparku je najstrože zabranjeno:


44. Tražiti od zaposlenih u kompleksu usluge koje su u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.


45. Uništavati opremu kompleksa i rasipati vodu.


46. Kupati se u odeći nepodobnoj za kupanje, uključujući donji veš. Deci svih uzrasta je ulaz u bazen iz higijenskih razloga dozvoljen samo u kupaćem kostimu ili specijalnim kupaćim (vodootpornim) pelenama.


47. Neopravdano tražiti pomoć.


48. Ulaziti u prostore koji nisu namenjeni za javnost, u svlačionice i tuševe osoba suprotnog pola i u delove aquaparka gde je označena zabrana ulaza iz bezbednosnih ili tehničkih razloga.


49. Skakati u bazen mimo prostora za to namenjenih, trčati po stazama, skakati sa njih i sa drugih rizičnih mesta.


50. Nositi u bazen predmete koji nisu predviđeni za plivanje i kupanje. Zabranjeno je unositi peraja i maske za ronjenja osim ako uprava aquaparka drugačije ne odluči.


51. Galamiti, zviždati, praviti nepotrebnu buku, trčati (opasnost od povrede usled okliznuća), međusobno se gnjurati i obarati druge osobe ili se na drugi način nedolično ponašati.


52. Pljuvati na pod i u vodu, namerno prljati i zagađivati vodu, mokriti u bazen, bacati otpatke i zagađivati prostor aquaparka.


53. Pušiti u prostorima uslužne zgrade i bazena, i u svakom delu aquaparka obeleženom kao nepušačka zona.


54. Neovlašćeno upotrebljavati opremu za spasavanje i predmete prve pomoći, aparate za gašenje požara ili drugu opremu koja aquaparku služi za vanredne situacije.


55. Svojevoljno premeštati opremu i instalirani nameštaj.


56. Nositi sa sobom oštre predmete, druge staklene stvari, koje se mogu razbiti i time izazvati povredu.


57. Pranje veša i umivanje sapunom izvan prostora određenog za ove namene.


58. Iz bezbednosnih razloga zabranjeno je koristiti sve tobogane (uključujući vožnju na gumama - Water Tubing), ako posetilac na sebi ima prstenje, sat, lančiće, naočare.


59. Ulaziti u bazen, na tobogane sa žvakaćom gumom.


60. Konzumirati hranu i pića u prostorima bazena, ili drugim, za ovu svrhu, nerezervisanim prostorima. U slučaju kršenja ove zabrane uprava ima pravo odmah da udalji posetioca iz aquaparka bez prava na povraćaj novca za ulaznicu.


61. Konzumirati hranu i pića u prostorima oko bazena, prostorima za sunčanje i drugim prostorima koji nisu za to namenjeni ili predviđeni. Zabranjeno je i donositi vlastita pića, alkoholna pića, flaše, posebno u staklenoj ili plastičnoj ambalaži i sadržaja koji se ne slažu sa originalno proizvedenim sadržajem flaše.


62. Nošenje i upotreba oružja bilo koje vrste.


63. Fotografisanje ili snimanje posetioca ili grupe ljudi bez njihove saglasnosti i saglasnosti uprave aquaparka sve u skladu sa GDPR pravilima.


64. Korišćenje muzičkih instrumenata, audio tehnike, video tehnike i drona bez dozvole uprave aquaparka.


65. Nanositi štetu, prljati, premeštati, menjati ili uklanjati predmete ili oznake koji su postavljeni u aquaparku. Posetioci nisu ovlašćeni da sami upotrebljavaju opremu za spašavanje, prvu pomoć, aparate za gašenje požara i drugu opremu koja služi osoblju aquaparka za vanredne situacije.


66. Uznemiravati kupače, posetioce, spasioce i druge zaposlene u aquaparku i narušavati bezbednost kupača i posetioca na bilo koji način.


67. Ponašati se na prostoru kupališta protivno ovom Pravilniku i pozitivnim propisima.


68. Korišćenje sredstava za higijenu u bazenima kompleksa.


69. Korišćenje pištaljke ili sličnih sprava/uređaja za davanje zvučnih signala koje mogu remetiti rad spasilačke i drugih stručnih službi u aquaparku.


70. Unutar aquaparka nije dozvoljena vožnja bicikla, bicikla sa motorom, rolera, rolšua, skejtborda i trotineta.

Ostale odredbe

71. Pravilnik o načinu korišćenja i pravila odnose se na opštu upotrebu opreme. Izuzeci mogu biti odobreni u specijalnim slučajevima, bez neophodnosti promene ovog pravilnika. Promenu može odobriti samo ovlašćena osoba aquaparka.


72. Za fotografisanje i snimanje u okviru aquaparka u komercijalne svrhe i za štampu neophodna je obavezna dozvola nadležnih ili ovlašćenih lica aquaparka.

Prelazne i završne odredbe

73. Izmene i dopune ovog Pravilnika vrše direktori društva, na način i u postupku propisanom za njegovo donošenje.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu od dana objavljivanja na oglasnoj tabli društva AQUA AMIGA d.o.o. Vrnjačka Banja.

 

Vrnjačka Banja, 10.06.2023

Shopping Basket